Liên hệ

 • No.100-61, Fengren Rd., Fengshan Dist., Kaohsiung City 830, Taiwan
 • 886 7 740 5126
 • Service.BOD@gmail.com

Người liên hệ

 • luuman123 Mr. Tommy Luu
 • luuman123 Mr. Tommy Luu
 • +886-97-911-4842 Mr. Tommy Luu

Theo dõi chúng tôi


WeChat

BOD LINE

ID:@knx9031m


加入好友

LINE Stickers